سهم امام برای انها کنار بگذارند

ساخت وبلاگ
چکیده : براساس بیانات حضرت آیت الله نوری همدانی، جلیقه زرد های فرانسه گفته اند که: از انقلاب اسلامی الهام گر... با عنوان : سهم امام برای انها کنار بگذارند بخوانید :

براساس بیانات حضرت آیت الله نوری همدانی، جلیقه زرد های فرانسه گفته اند که: از انقلاب اسلامی الهام گرفته اند. این بیان بسیار ساده، مسئولیت سنگینی بر دوش علما می گذارد. مخصوصا علمای اعلام در ایران اسلامی. چرا که نشان می دهد: مردم دنیا به زبان و بیان روشنی، خواستار پیوستن به انقلاب اسلامی هستند، ولی کسی نیست آنها را راهنمایی کند! هرچند که راههای انتخاب شده هم، خوب و مورد تایید است ولی میتوانست: تحت زعامت علما بهتر و تاثیر گذار تر باشد. بی توجهی به خیزش جهانی، امری ناپسند و به اصطلاح فقهی، موجب ضمان است. زیرا مردم به صحنه آمده، باجان و دل سراغ تغییرات در:  رژیم های سفاک هستند، تنها راه نجات آنها هم تمسک به اسلام و تشیع است. ولی وقتی کسی نیست دست آنها را بگیرد، و به کمک آنها بشتابد، چه بسا دیر شده باشد! مانند نهضت 99درصدی آمریکا و یا بهار عربی، باعث خاموشی و گوشه نشینی و افسردگی آنها شود. علما بهتر از ما می دانند که: در دنیا دو جبهه بیشتر نیست: جبهه حق و جبهه باطل. طبیعی است کسانی که با جبهه باطل مبارزه می کنند، عطش دریافت حق و حقیقت را دارند، و اگر آنها را از سرچشمه حق و حقیقت، سیراب نکنند ممکن است به شوره زار و لجنزار پناه ببرند. نباید درک های متفاوت را طرد کنند. اگر مردم فرانسه جلیقه زرد می پوشند، یا در نوار غزه مردم سنگ پرتاب می کنند، و یا در آمریکا هفت تیر کشی می کنند! همه آنها نشانه به ستوه آمدن مردم، از نظام های فاسد جهانی است. ولی همه نمی توانند به یک راه یا روش، اعتراض خود را نشان دهند. زیرا این مسیر ها شناخته شده است، و دشمنان آن را مسدود کرده اند. اگر مردم فرانسه شبهای شنبه را انتخاب کرده اند،   برای   این است که نمی توانند مثل فلسطینی ها، نماز جمعه بپا دارند! بطور سمبلیک هفته ای بودن تجمع خود را، به ما بیان می کنند. مردم غزه اگر با سنگ و تیرکمان به: تظاهرات بازگشت می روند، برای این است که مانند مردم فرانسه، خانه و کاشانه آنها آرام و بی دغدغه نیست، و هرلحظه ممکن است دیوار خانه شان، با تانک اسرائیلی خراب شود و: جوانان را به اسارت ببرند. آیا این تفاوت ها برای علما قابل درک نیست؟ چه تفاوتی مبارزین قبل از انقلاب اسلامی، با مردم معترض آمریکایی و اروپایی دارند؟ اگر مسئولیت اجتماعی است، باید همان طور به این افراد هم کمک شود. کمک مالی به خانواده های: شهدای و زندانیان و مجروحین این حوادث، از اوجب واجبات است. تامین آب آشامیدنی تظاهرکنندگان: در مسیر راهپیمایی مانند: سقایی روز کربلا است. آیا مردم آمریکا هم، باید سینه بزنند، تا باور شود که انقلابی هستند؟ وسهم   امام   برای   انها     کنار     بگذارند  ؟ بازار تهران بخوبی بیاد دارد که: در دوران حکومت ساواک، همه زندانیان سیاسی حمایت مالی می شدند. الان که بسیار راحت تر است. آیا علما فکر کرده اند: مردمی که از اسلام و انقلاب اسلامی، الگو گرفته و زندگی خود را برای ان فدا می کنند، از کجا باید زندگی مادی خود را اداره کنند؟ دخترانی که بخاطر حجاب، از مدارس رانده می شوند، درکجا باید تحصیل کنند؟ امروز دیگر دایره مجاهدان و مبارزان، به مدافعین حرم محدود نیست. بلکه مدافعین حق و خقیقت، در سراسر جهان دست خود را دراز کرده اند. آنها می خواهند بیعت کنند! ولی کسی نیست به آنها دست بدهد، و بیعت آنها را بپذیرد. آیا علما هم فریب دیپلمات های نیویورک نشین را خورده اند؟ فکر می کنند کمک به تازه بیدار شدگان جهان، کاری است غیر دیپلماتیک؟ و در عرف دیپلماسی التماسی نمی گنجد؟ آیا در دریای نظریات هضم شده اند؟ چرا نباید به داد مردم رسید؟ فقط کمک مالی نیست، آنها را کافر ندانید! بس است.

Friday prayers by the French and Palestinians

According to Ayatollah Noori Hamedani, the French vest of: yellows have said that they are inspired by the Islamic Revolution. This simple expression makes the ulama responsible for the burden. Especially: the scholars of the declaration in Islamic Iran. Because it shows: the people of the world want to join the Islamic Revolution in a language and a clear statement, but no one guides them! Although the selected paths are good and approved, they could: be better and more influential under the influence of the scholars. The neglect of the global uprising, an unpleasant and so-called jurisprudence, is warranted. Because people come to the scene, with her and the heart of the changes are: the regime is sober, the only way to save them is to seek Islam and Shiism. But if one does not take their hands and strikes them, it may be too late! Like the American 99 percent movement or the Arab Spring, cause them to be silenced and depressed. The ulama know better than that: There are no more two fronts in the world: the right front and the false front. It is natural that those who struggle with the false front are thirsting for the truth and truth, and if they do not water them from the source of truth and truth, they may seek refuge in dandruff. They should not reject different perceptions. If the French people wear a yellow vest, or throw stones in the Gaza Strip, or in the United States, they will shoot seven! They are all signs of the plight of the people, of the corrupt world systems. But everyone cannot protest themselves in a way or method. Because: these paths are known, and their enemies have blocked it. If the French people have chosen Saturday nights, it's because they cannot hold Friday prayers like Palestinians! Symbolically, they are giving us a weekly rally. The people of Gaza, if they go back to the protests, are struggling with their stones and slings, because they are not calm and unattractive, like the people of France, and at any moment their walls may be destroyed by the Israeli tanks: Captivity. Are these differences not understandable for scholars? What difference do the fighters before the Islamic Revolution have with American and European protesters? If it is socially responsible, it should be equally helpful to these people. Donations to families: the martyrs, prisoners and the wounded of these incidents are obligatory. Providing Drinking Water to Demonstrators: It is: on the path of a march, such as the Karbala Day of Karbala. Should the American people also have to breasts, to believe that they are revolutionaries? And: the Imam's side for them? Tehran's market is well-known: During the SAVAK administration, all political prisoners were sponsored. It's much easier now. Did the Ulema think: Where do you want to manage your material life? People who are sacrificed for Islam and the Islamic Revolution and who sacrifice their lives for them? Where do girls who are driven from school by hijab, where should they study? Today, the circle of militants and fighters is not limited to the shah's defenders. But defenders of truth and truth have spread their hands around the world. They want to give allegiance! But nobody will give them up, and accept their allegiance. Do ulema lure New York diplomats? Do you think helping the newly awakened world is something non-diplomatic? And in the tradition of diplomacy, do not you fall in love? Have you digested in the sea of ​​ideas? Why should

ادامه مطلب
مدیریت عاشورایی...
ما را در سایت مدیریت عاشورایی دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : جمعه 14 دی 1397 ساعت: 16:07