قاچاقچی و دزد را هم، جزو بشر حساب می کنند،

ساخت وبلاگ
چکیده : در دین اسلام تاکید شده: اول عیب های خود را ببینید، بعد به عیبجویی دیگران بپردازید. ولی در فرهنگ لیبر... با عنوان : قاچاقچی و دزد را هم، جزو بشر حساب می کنند، بخوانید :

در دین اسلام تاکید شده: اول عیب های خود را ببینید، بعد به عیبجویی دیگران بپردازید. ولی در فرهنگ لیبرالی برعکس است، آنها عیبهای دیگران را می گویند، تا همه فکر کنند خودشان امامزاده معصوم هستند! مثلا رادیو آمریکا ادعا می کند: 80نفر فعال حقوق بشر در ایران زندانی هستند! این یعنی که آمریکا هیچ زندانی ندارد! و همه فعالان حقوق بشر آزاد هستند. در حالی که خبر اساسا دروغ است، زیرا که در ایران هیچ کس به جرم: حرف زدن یا عقیده داشتن زندانی نمی شود. کسانی که زندانی هستند حتما دارای پرونده های کیفری: از قبیل قتل و کشتار و تخریب اموال عمومی دارند. زیرا همه ایرانیان فعال حقوق بشر هستند، و اگر قرار باشد برای این کار دستگیر شوند، 80میلیون باید در زندان باشند نه 80نفر. در ایران بر سر هر کوچه و بازار، در صف نان و گوشت و در اتوبوس و تاکسی، اگر کسی از حقوق بشر دفاع نکند حناق می گیرد! زیرا حرف زدن که مالیات ندارد، زندان هم ندارد. حتی کسانی که دولتی هستند و از دولت حقوق می گیرند، بیشتر از مردم عادی فک می زنند! پیرزن ها و پیرمردهایی هستند که عین: چهل سال انقلاب اسلامی در اتوبوس و خیابان، غر زدند و از حقوق بشر دفاع کردند!  و همینکه چهل سال است این کار را می کنند،, معلوم می شود که کسی با آنها کاری نداشته است. فقط گاهی یک اشتباه رخ می دهد! و آن اینکه قاچاقچی, و دزد را هم، جزو بشر حساب, می کنند، و می گویند نباید زندانی یا مجازات شوند. یعنی جای شهید و قاتل عوض می شود. با اینحال اگر همین ها هم، فقط حرف بزنند کسی با آنها کاری ندارد. ضرب المثل ایرانی می گوید: حرف باد هوا است! ولی اگر شیشه مردم را بشکنند، یا به اموال عمومی ضرر بزنند، یا دست به اسلحه برده و عده ای را تهدید، یا آنها را به قتل برسانند، طبیعتا مدعی العموم از انها شکایت کرده، و زندانی می شوند. اغلب گروههای ضد انقلاب و فراریان، که در خارج از ایران رندگی می کنند، و این شایعات را به خورد رادیو آمریکا می دهند، قاتل هستند. چون ایران قرارداد استرداد مجرمین ندارد، نمی تواند آنها را برگرداند. اسرائیل، آمریکا و اروپا با حمایت از این قاتلین، حرف آنها را بعنوان فعالان حقوق بشر می نویسند. آنها در ایران 17هزار نفر را تک به تک ترور کرده اند. شهید بهشتی و شهید رجایی به دست آنها ترور شدند. حتی بسیاری از فرماندهان جنگ، در 8سال دفاع مقدس، از پشت تیر خورده اند! یا عملیات آنها لو رفته است، و شهید شدن سیصد هزار نفر در جبهه های جنگ هم، به کمک جاسوسی آنها بوده است. والا کسانی که جاسوسی نکردند، یا کسی را نکشتند میتوانند به ایران بیایند. حتی لازم نیست به ایران بیایند، همانجا وظیفه انقلابی خود را انجام دهند: با انتشار نشریه و انجام نشست های خبری، موضوع را به گوش مردم دنیا برسانند. البته امیدوار نباشند که رادیو آمریکا یا رادیو اسرائیل و العربیه، حرف انها را پخش کنند، یا سخن آنها را قبول کنند. زیرا آنها گوشهای خود را،  با دلارهای نفتی عربستان بسته اند. بهترین دلیل آن است که بدانیم: 25درصد مردم آمریکا زندانی هستند! یعنی از هر چهار نفر، یک نفر در زندان هستند! آنهم زندانهایی مانند کوانتامو، که اگر شکنجه نباشد زندان نیست! ولی آیا این رادیوها چیزی می گویند؟ اینهمه مردم فرانسه کشته شدند، زندانی و زخمی گردیدند، آیا هیچ فعال حقوق بشری آنها را ندید؟ یا اینکه قبل از رسیدن خبر، دلار های نفتی جیبشان را پر کرده بود؟ بمب اتم های آمریکا در همه کشورهای دنیا، انبار شده و آماده انفجار هستند، ولی آیا آنها این را نمی دانند، یا قرار نیست بدانند؟ و یا اینکه عیش و نوش به خرج آل سعود، آنها را کر و کور کرده است؟ و آنها تبدیل به عروسک شده اند.

It seems that innocent themselves!

In Islam, it is stressed: First, see your mistakes, then deal with others. But in the liberal culture, they are the opposite; they say the flaws of others, so that everyone thinks they are innocent Imams! For example, US radio says 80 human rights activists in Iran are imprisoned! This means that the United States has no prisoners! And all human rights activists are free. While the news is basically a lie, because there is no one in Iran for the crime of speaking or believing that he should be imprisoned. Those who are imprisoned must have criminal records, such as murder, murder and destruction of public property. Because all Iranians are human rights activists, and if they are to be arrested for this, 80 million must be in prison, not 80 people. In Iran, on every street and in the market, in the queue of bread and meat and on a bus and taxi, if one does not defend human rights! Because talking that does not have taxes does not have a prison. Even those who are state-owned and earning a salary from the state are more likely than ordinary people! Old women and old men who are just: Forty years of the Islamic Revolution on the bus and on the street, they annoyed and defended human rights! And as they do it for forty, it turns out that nobody has anything to do with them. Only occasional mistake! And they also consider the smuggler and the thief as human, and they say they should not be imprisoned or punished. That is, the place of martyr and murderer will be changed. However, if these, too, just talk, nobody works with them. The Iranian proverb says: Let it be the weather! But if they break the glass of people, or harm public property, or take up arms, threaten or kill some, then the prosecutor will naturally sue them, and they will be imprisoned. Most of the counterrevolutionary groups and fugitives who sojourn outside of Iran, giving these rumors to American radio, are murderers. Because Iran does not have extradition criminals, they cannot return them. Israel, the United States and Europe write their names as human rights activists in support of these killers. They have assassinated 17,000 people in Iran alone. Shahid Beheshti and Shahid Raja'i were assassinated. Even many war commanders have been shot back in 8 years of holy defense! Or their operation has been leaked, and the martyrdom of 300,000 people on the battlefields has also been helped by their espionage. Honestly, those who did not spy, or did not kill anyone, could come to Iran. They do not even have to come to Iran, do their duty at the same time: publishing the newsletter and conducting press conferences will bring the subject to the attention of the world. Of course, it is not hoped that the American radio, or Israeli radio and Al Arabiya, broadcast their words, or accept their words. Because: they have closed their ears with Saudi oil dollars. The best reason is to know: 25% of the American people are imprisoned! Of all four people, one is in jail! There are prisons like Quantum, which, if not tortured, are not in jail! But do these radios say anything? All French people were killed, imprisoned and wounded; did they not see any human rights activist? Or did the dollar dollars fill up their pockets before the news came? The bombs of the American atoms are stored and ready for explosion in all countries of the world, but do not they know or are not supposed to know it? Or is it that Al-Saud's sparkle and spice have 

ادامه مطلب
مدیریت عاشورایی...
ما را در سایت مدیریت عاشورایی دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : پنجشنبه 22 آذر 1397 ساعت: 20:53