شاید در کمتر از چند روز، قدس ازاد شود و: مردم بتوانند در انجا نماز جمعه را برپا کنند.

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

راه ازادی قدس، در دست زنان است

آنهاییکه ادعای رهبری جهان اسلام را دارند، یا مثل آل سعود، فقط ظاهر اسلامی دارند و: باطنا صهیونیست و یهودی زاده هستند. یا مرعوب قدرت اسرائیل و آمریکا گردیده و ساکت شده اند. یا به طمع دلار های سعودی، خود را کنار کشیده و به: نشنیدن صدای قدس عادت کرده اند. البته برخی هم هستند که: دلشان می سوزد! ولی فقط میتوانند شو اجرا کنند. یا دچار شهوت کلام و قلم شده اند! و کاری نمی کنند، و یا کاری از دستشان برنمی آید. عده ای هم تمایل دارند کاری بکنند، ولی باهمدیگر ارتباط ندارند. به نظر می رسد دیگر دوران: انتظار از رهبران به سر رسیده. زیرا امیدی به آنها نیست. لذا مردم بطور خودجوش باید کاری کنند. در انقلاب اسلامی ایران، شاهد بودیم که تمام گروههای مسلح، که داعیه رهبری مبارزه: بر علیه شاه ظالم را داشتند، اعم از حزب توده و سازمان های دیگر، یکی پس از دیگری به سازش کشیده شدند! برخی هم در زندانها ماندند و یا اعدام شدند. در انتها، حرکت مردمی بود که به طور خودجوش مانند سیل به راه افتاد : انقلاب را به پیروزی رساند:  زندانیان سیاسی را ازاد کرد:  تبعیدی ها را بازگرداند. در عراق هم دیدیم که با پیاده روی اربعین، گور صدام و صدامیان کنده شد، و برای همیشه به تاریخ پیوست. همین پیاده روی، اقتصادعراق و سیاست آنرا، بازسازی کرد و زندانیان را آزاد، و تبعیدی ها رابرگرداند. اکنون نیز باید حرکت مردمی وسیع مانند: تظاهرات 22بهمن ایران، یا پیاده روی اربعین عراق آغاز شود. مردم بدون توجه به مخالفان و موافقان، با پای پیاده برای برگزاری نماز، به قدس شریف عازم شوند. تظاهرات چند هزار نفری قدس شریف، به پیاده روی میلیونی تبدیل شود. روزهای جمعه، قدس در اشغال کامل پیاده ها باشد. در این کار نیازی به هیچ سلاح، یا هزینه نیست، فقط باید اراده کرد و: از منزل خود بیرون آمد. و به سوی قدس حرکت کرد. اگر چنین حرکتی از سوریه و عراق و لبنان، به سوی قدس بروند از ایران و دیگر کشورها هم پشتیبانی میشوند. بجای 20میلیون اربعین، چهل میلیون در قدس جمع شوند! هیچ قدرتی نمیتواند مانع انجام نماز آنها شود. افرادی مثل جناح صدر در عراق، حماس در غزه،ا حوثی ها دریمن میتوانند: امنیت و رفاه این پیاده روی را ایجاد کنند. به نظر می رسد این راه هم، با کمک زنان بهتر انجام می شود! زنان در انقلاب اسلامی با حفظ حجاب خود، پیشتاز تظاهرات بودند. دشمن هم نمی دانست چه کند، لذا هرچه نقش زنان پر رنگ تر می شد، مبارزه شکل جدی تر بخود می گرفت. باید که شیر زنان فلسطینی، این حرکت جمعی را با کودکان و: نوزادان خود شروع کنند. در گذشته هم، حضرت موسی در دامان آسیه بزرگ شد و: حضرت عیسی در دامان حضرت مریم. در میان چهارده معصوم هم، مقام حضرت زهرا بسیار بالا است، برخی روایات از امام رضا رسیده: که فرموده: ما حجت خدا بر مردم هستیم، و مادرمان زهرا حجت خدا بر ما است. بهرحال طول کشیدن 70ساله: اشغال فلسطین برای این است که: از نقش زنان غافل بوده ایم. لذا زنان میتوانند در ازادی قدس پیشتاز باشند. و امروز روزی است که: باید این حرکت آغاز شود. پس زنان و کودکان، برای ازادی قدس خود را آماده کنند! آنها باید ضمن حفظ حجاب، با شعار های کوبنده، آماده راهپیمایی بزرگ جهانی شوند. وقتی آنها قیام کنند: پیروزی قطعی و آزادی قدس حتمی است: اول اینکه دشمن درمقابل میلیونها زن و کودک بی اسلحه، خلع سلاح می شود، دوم اینکه مردان هم به تبع آنها خواهند آمد! و آنها را تنها نخواهند گذاشت. اگر این کار آغاز شود، سیل واقعی شروع می شود. و شاید در کمتر از چند روز، قدس ازاد شود و: مردم بتوانند در انجا نماز جمعه را برپا کنند.

The liberation of Quds is in the hands of women

Those who claim the leadership of the Islamic world, or like Al Saud, have only an Islamic appearance: they are internally Zionist and Jewish. Or: intimidated by the power of Israel and the United States. Or, with the greed of the Saudi dollars, they are getting used to it: they are accustomed to not hearing the Qods of Voice. Of course, there are some who: They burn in their hearts! But they can only play. Or have a lust of word and pen! And they do not do anything, or they do nothing. Some people tend to do something, but they are not related. It looks like another era: waiting for leaders to be over. Because: there is no hope for them. So people should do something spontaneously. In the Islamic Revolution of Iran, we witnessed that all the armed groups, which were the leaders of the struggle: against the shameless king, from the Tudeh Party and other organizations, were compromised one after another! Some remained in prisons or executed. At the end, there was a movement of people who spontaneously flooded the way: to win the revolution: to release political prisoners: to return exiles. In Iraq, we also saw that Arbaeen's hike, Saddam's and Saddam's graves, and he joined history forever. The same walk, the Iraqi economy and its politics, restored prisoners and released exiles. Now, there must also be a massive movement of people like: Iran's 22nd Bahman demonstration, or the Iraqi Arbion hike. People, without regard to the opponents and supporters, go to Jerusalem on foot to make a prayer. The demonstration of the few thousand people of Qods of Sharif will turn into a millionth walk. On Fridays, Jerusalem will be in full occupancy of the hikes. It does not require any weapons, or expenses, only needs to be resolved and: Out of the house. And :went to Jerusalem. If such a move comes from Syria, Iraq and Lebanon, they will be back to Qods from Iran and other countries. Instead of 20 million arbients, 40 million will gather in the holy shrine! No power can prevent them from doing their prayers. People like Sadr's wing in Iraq, Hamas in Gaza, and Houthis Dreiman can: create security and prosperity for this hike. This way, it seems, is better done with the help of women! The women in the Islamic Revolution were leading the demonstration by retaining their veil. The enemy did not know what to do, so as the role of women became more colorful, the struggle took on a more serious form. It is important for the Palestinian women's lion to start this collective movement with their children and: their newborns. In the past, Moses grew up on the knee of Asieh: Jesus Christ in the lap of Mary. Among the fourteen infallibles, the position of Hazrat Zahra is very high, some of the traditions of Imam Reza came: who said: "We are the authority of God over people, and our mother Zahra is the authority of Allah to us." However, the 70-year extension: the occupation of Palestine is that: we have neglected the role of women. Therefore, women can lead the liberation of Qods. And today is the day: this motion must begin. So women and children prepare for their liberation! They must be ready to keep up the hijab, with slogans, ready for a great march on the planet. When they rise up: Definitive victory and freedom of the Quds are certain: first, the enemy is disarming against millions of women and children, secondly, men will come to them! And they will not be left alone. If this starts, the real flood will start. And maybe in less than a few days, Qods will be released and: people will be able to hold Friday prayers there.

إن تحریر القدس فی أیدی النساء

أولئک الذین یدعون قیادة العالم الإسلامی، أو مثل آل سعود، لدیهم مظهر إسلامی فقط: هم داخلیا الصهیونیة والیهودیة. أو ترهیب بقوة إسرائیل والولایات المتحدة. أو، مع جشع الدولار السعودی، انهم تعتاد على ذلک: انهم اعتادوا على عدم سماع القدس من الصوت. بطبیعة الحال، هناک بعض الذین: یحرقون فی قلوبهم! ولکن یمکن أن تلعب فقط. أو لدیک شهوة الکلمة والقلم! وهم لا یفعلون أی شیء، أو أنهم لا یفعلون شیئا. بعض الناس یمیلون إلى القیام بشیء ما، لکنهم غیر مرتبطین. یبدو وکأنه عصر آخر: انتظار القادة أن یکون أکثر. لأنه لا یوجد أمل لهم. لذلک یجب على الناس أن یفعلوا شیئا عفویا. فی الثورة الإسلامیة فی إیران، شهدنا أن جمیع الجماعات المسلحة، التی کانت قادة الکفاح: ضد ملک لا یرحم، من حزب توده والمنظمات الأخرى، تعرضت للخطر واحدا تلو الآخر! وظل بعضهم فی السجون أو أعدموا. فی النهایة، کانت هناک حرکة من الناس الذین غمروا الطریق تلقائیا: لکسب الثورة: الإفراج عن السجناء السیاسیین: العودة المنفیین. فی العراق، رأینا أیضا أن ارتفاع أربعین، تم قطع صدام وصدام صدام وانضم إلى التاریخ إلى الأبد. ونفس المسار، الاقتصاد العراقی وسیاساته، أعاد السجناء وأطلق سراحهم منفیین. الآن، یجب أن یکون هناک أیضا حرکة هائلة من الناس مثل: مظاهرة بهمان 22 الإیرانیة، أو مناحی الجیش العراقی. الناس، بغض النظر عن المعارضین والمؤیدین، والذهاب إلى القدس سیرا على الأقدام للصلاة. سوف تتحول مظاهرة بضعة آلاف من الناس من القدس الشریف إلى المشی الملیون. وفی یوم الجمعة، ستکون القدس مشغولة بالکامل بالارتفاع. أنها لا تتطلب أی أسلحة، أو نفقات، یحتاج فقط إلى حل و: الخروج من المنزل. وذهب إلى القدس. إذا جاءت هذه الخطوة من سوریا والعراق ولبنان، فإنها سوف تعود إلى القدس من إیران وغیرها من البلدان. وبدلا من 20 ملیون شخص، سیتم جمع 40 ملیونا فی القرآن الکریم! لا قوة یمکن أن تمنعهم من القیام صلواتهم. یمکن لأشخاص مثل جناح الصدر فی العراق وحماس فی غزة والحوثیین دریمان أن یخلقوا الأمن والازدهار لهذا الارتفاع. وبهذه الطریقة، على ما یبدو، هو أفضل القیام به مع مساعدة من النساء! کانت النساء فی الثورة الإسلامیة یقودون المظاهرة من خلال الإبقاء على الحجاب. لم یکن العدو یعرف ماذا یفعل، حتى أصبح دور المرأة أکثر سخونة، أخذ الصراع على شکل أکثر خطورة. من المهم أن یبدأ أسد المرأة الفلسطینیة هذه الحرکة الجماعیة مع أطفالها و: أطفالها حدیثی الولادة. فی الماضی، نشأ موسى على رکبة آسیه: یسوع المسیح فی حضن مریم. ومن بین أربعة عشر شخصا أبریاء، فإن موقف حضرة زهرة مرتفع جدا، وقد جاء بعض الروایات من الإمام رضا: قال: نحن سلطة الله على الناس، وأمنا زهرة هی سلطة الله علینا. ومع ذلک، فإن تمدید 70 عاما: احتلال فلسطین هو: لقد أهملنا دور المرأة. لذلک، یمکن للمرأة أن تؤدی إلى تحریر القدس. والیوم هو الیوم: یجب أن تبدأ هذه الحرکة. حتى النساء والأطفال یستعدون لتحریرهم! یجب أن تکون مستعدة لمواکبة الحجاب، مع شعارات، وعلى استعداد لمسیرة کبیرة على هذا الکوکب. عندما یرتفعون: النصر النهائی وحریة القدس مؤکدان: أولا، العدو هو نزع سلاح الملایین من النساء والأطفال، وثانیا، سیأتی الرجال لهم! وأنها لن تترک وحدها. إذا بدأ هذا، فإن الفیضانات الحقیقیة تبدأ. وربما فی أقل من بضعة أیام، سیتم الافراج عن القدس و: الناس سوف تکون قادرة على عقد صلاة الجمعة هناک.

Qüds azadlığı qadınların əlindədir

İslam aləminin rəhbərliyini və ya Al Süud kimi, yalnız bir İslam görünüşünə sahib olanlar: daxili olaraq sionist və yəhudidirlər. Və ya İsrail və ABŞ-ın qüvvəsi ilə qorxudulub. Və ya, Səudiyyə dolları həsrəti ilə, onlar alışmış olunur: onlar Voice Qods eşitmək üçün alışmış olunur. Əlbəttə ki, kimlər var? Qəlbində yandırarlar! Lakin onlar yalnız oynaya bilərlər. Və ya bir söz və qələm ehtirası var! Və onlar heç bir şey etməzlər və ya heç nə etmirlər. Bəzi insanlar bir şey etmək məcburiyyətindədir, ancaq bunlar əlaqəli deyil. Başqa bir dövrə bənzəyir: liderlərin bitməsini gözləyir. Çünki onlar üçün heç bir ümid yoxdur. Beləliklə, insanlar öz-özlüyündə bir şey etməlidirlər. İran İslam İnqilabında mübarizənin liderlərindən olan bütün silahlı qruplar: Tudeh Partiyasından və digər təşkilatlarından bir-birinin ardınca təhqir edildi! Bəziləri həbsxanalarda qaldı və ya edam edildi. Sonda, özbaşına yolunu su basdıran insanların hərəkəti var idi: inqilab qazanmaq: siyasi məhbusları azad etmək: sürgünə dönmək. İraqda biz Arbaynın zəmmi, Səddamın və Səddamın qarınlarının kəsilmiş və tarixə qalıb keçdiyini gördük. Eyni yürüyüş, İraq iqtisadiyyatı və siyasəti, məhbusları bərpa etdi və sürgün azad edildi. İndi də, İranın 22-ci Bəhmən nümayişi və ya İraq ordusunun yürüşləri kimi kütləvi bir hərəkət olmalıdır. İnsanlar, rəqibləri və tərəfdarları nəzərə almadan, namaz qılmaq üçün Qüdsə gedirlər. Şerif Qodları bir neçə min adamın nümayişi milyonlarla bir gəzintiyə çevriləcək. Cümə günü Qüds yürüyüşlərin tam dolu olacaq. Heç bir silah və ya xərc tələb etmir, yalnız həll edilməli və: Evdən çıxmalıdır. Yerusəlimə getdi. Əgər belə bir hərəkət Suriya, İraq və Livandan gəlirsə, onlar İrandan və digər ölkələrdən Yerusəlimə gedəcəklər. 20 milyon arbient yerinə 40 milyon müqəddəs müqəddəs toplanacaq! Heç bir güc onların dualarını etmələrinə mane ola bilməz. Sadrın İraqdakı qanadı, Qəzzədə Həmas və Houthis Dreiman kimi insanlar: bu zəmmi üçün təhlükəsizlik və rifah yaratmaq. Bu yolla, qadınların köməyi ilə daha yaxşı görülür! İslam İnqilabının qadınları örtüklərini saxlayaraq nümayiş aparırdılar. Düşmən nə edəcəyini bilmirdi, çünki qadınların rolu daha rəngli oldu, mübariz daha ciddi bir forma keçdi. Fələstinli qadınların bu kollektiv hərəkatı uşaqları və yeni doğulan uşaqları ilə başlamağı vacibdir. Keçmişdə Musa Asiya dizində böyüdü: İsa Məsih Məryəm dövründə. Dörd günahsız insan arasında Həzrət Zəhranın mövqeyi çox yüksəkdir, İmam Rzanın bəzi rəvayətləri gəldi: "Biz insanlar üçün Allahın hüzurudur və ana Zəhra bizim üçün Allahın nemətidir" dedi. Ancaq 70 illik uzadılması: Fələstinin işğalı bundan ibarətdir: qadınların rolunu laqeyd etdik. Buna görə qadınlar Qodların azad edilməsinə rəhbərlik edə bilərlər. Və bu gün gündür: bu hərəkət başlamalıdır. Beləliklə, qadınlar və uşaqlar öz azadlığına hazırlaşırlar! Onlar planetdə böyük bir yürüş üçün hazır olan şüarlarla, hicabın saxlanmasına hazır olmalıdırlar. Onlar qalxanda: Qüdrətli qələbə və Qüds azadlığı müəyyəndir: birincisi, düşmən milyonlarla qadın və uşaqdan qurtulmaq, ikincisi, kişilər onlara gələcək! Və onlar tək qalmayacaqlar. Bu başlanırsa, gerçək daşqın başlayacaq. Bəlkə bir neçə gündən az olmayaraq, Qodlar sərbəst buraxılacaq və orada insanlar cümə namazlarını orada keçirə biləcəklər.

 

بتوانند,...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : يکشنبه 19 آذر 1396 ساعت: 16:02